Parašas

Parašas ant dokumento: įsipareigojimas, patvirtinimas ar tik formalumas?

Pradedant odontologinį gydymą, pacientų dažniausiai prašoma pasirašyti du pagrindinius dokumentus: užpildytą sveikatos anketą ir paslaugų teikimo sutartį. Kai pacientui reikalingas sudėtingesnis odontologinis gydymas, sudaromas ir individualus gydymo planas, kurį aptarus, abi pusės patvirtina parašu. Parašas ant dokumento, ne visuomet pacientą įpareigoja, neretai jis suteikia garantijas, kad viskas bus taip, kaip buvo suplanuota ir užtikrina paciento teises.

Paslaugų teikimo sutartis

Dauguma pacientų paslaugų teikimo sutartį vertina tik kaip formalų dokumentą, kuriame pateikiama bendrinė informacija apie kliniką ir joje vykdomą veiklą. Tačiau praktikoje ši sutartis būna detalesnė, o joje pateikiama informacija kur kas aktualesnė pacientui, nei gali atrodyti iš pirmojo žvilgsnio. Be pagrindinių nuostatų, paslaugų teikimo sutartyje taip pat gali būti aptariamos ir pacientui itin aktualios temos, tokios kaip: suteikiamos garantijos ir jos galiojimo sąlygos, žalos atlyginimas ir kompensavimas, klinikos įsipareigojimai ir atsakomybės. Todėl pacientas pasirašydamas sutartį, ne tik patvirtina, kad susipažino su pateikta informacija ar įsipareigoja, bet taip pat užsitikrina ir tam tikras sąlygas. Išskirtiniais atvejais sutarties turinys gali būti keičiamas, tačiau be pačios sutarties ir paciento parašo ant jos, klinika neturi teisės teikti paslaugų.

Paciento (asmens) sveikatos anketa

Paciento sveikatos anketa – vienas iš svarbiausių dokumentų, kuriame paciento pateikti duomenys padeda gydytojui įvertinti galimas rizikas ir priimti teisingus sprendimus dėl tolimesnio gydymo. Jei pacientas pateikia klaidingą informaciją, atsiranda tikimybė, kad bus parinktos pacientui netinkamos gydymo priemonės ar metodai, ko pasėkoje gali kilti grėsmė paciento sveikatai. Todėl pacientas užpildęs ir pasirašęs šią anketą patvirtina, kad joje pateikta informacija yra teisinga. Pacientui nepateikus visų prašomų duomenų ar nepasirašius, klinika neturi teisės teikti paslaugų.

Gydymo plano pasirašymas

Gydymo planas sudaromas, kai pacientui reikalingas kompleksinis gydymas, kuris apima kelias skirtingas paslaugas ir trunka ilgesnį laiką. Gydymo plane įprastai nurodomos visos pacientui reikalingos procedūros, kiekvienos jų kaina ir bendra gydymo suma. Pasirašydamas ant gydymo plano, pacientas neįsipareigoja pradėti gydymo ar už jį mokėti, o tik patvirtina, kad informacija yra aiški ir užsitikrina, kad pradėjus gydymą per nurodytą terminą, jo eiga, apimtis ir paslaugų kainos pasirašiusio paciento atžvilgiu nesikeis. 

NEMOKAMA KONSULTACIJA IR GYDYMO PLANAS

Garliavos odontologijos centre pacientai konsultuojami nemokamai, įskaitant ir individualaus gydymo plano sudarymą.

UŽSIREGISTRUOKITE
UŽSIREGISTRUOKITE
Registracija elektroniniu paštu