Atsisakymas suteikti paslaugas

Kada gydytojas gali atsisakyti suteikti gydymo paslaugas?

Remiantis odontologų profesinės etikos kodeksu, gydytojas odontologas negali diskriminuoti paciento dėl jo rasės, tikėjimo, lyties, lytinės orientacijos, politinių pažiūrų ar tautybės. Tačiau gydytojas turi teisę atsisakyti teikti sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai prieštarauja odontologo profesinės etikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento ar odontologo sveikatai ir/ar gyvybei.

Galimos rizikos paciento sveikatai ar gyvybei

Prieš pradedant odontologinį gydymą, gydytojas visuomet įvertina paciento burnos ertmės būklę ir perskaito ligos istoriją bei paciento užpildytą sveikatos anketą. Ši informacija padeda gydytojui identifikuoti problemas, jų sudėtingumą ir teisingai suplanuoti gydymą, o taip pat įvertinti ir galimas rizikas. Kai gydytojas mato, kad tam tikros procedūros atlikimas gali būti neefektyvus ar padaryti žalos paciento sveikatai, jis turi teisę atsisakyti gydyti pacientą argumentuodamas savo sprendimą.

Nepateikta išsami informacija apie paciento sveikatos būklę

Paciento anketa – vienas iš svarbiausių dokumentų, kuriame paciento pateikti duomenys padeda gydytojui įvertinti galimas rizikas ir priimti teisingus sprendimus dėl tolimesnio gydymo. Jei šioje anketoje pacientas nenurodo prašomos informacijos, gydytojas gali atsisakyti pradėti gydymą. Vertindamas nepilnai pateiktą informaciją,  specialistas negali tinkamai įvertinti paciento sveikatos būklės, parinkti saugaus gydymo bei numatyti galimų rizikų.

Atsisakymas patvirtinti pateiktą informaciją

Dažniausiai raštu pacientas supažindinamas su klinikos paslaugų teikimo sąlygomis bei planuojamo gydymo eiga. Jei pacientas nesutinka su pateikta informacija ir atsisako ją patvirtinti raštu, gydytojas turi teisę atsisakyti teikti paslaugas.

NEMOKAMA KONSULTACIJA IR GYDYMO PLANAS

Garliavos odontologijos centre pacientai konsultuojami nemokamai, įskaitant ir individualaus gydymo plano sudarymą.

UŽSIREGISTRUOKITE
UŽSIREGISTRUOKITE
Registracija elektroniniu paštu