Garantijos

Ar odontologiniam gydymui privalo būti taikomos garantijos?

Pacientai investuodami į sudėtingesnį ir brangiau kainuojantį odontologinį gydymą, tikisi ne tik rezultato, bet ir, kad galės tuo rezultatu džiaugtis kuo ilgiau. Todėl daugumai pacientų garantija – tarsi patvirtinimas, kad taip ir bus. Tačiau ne visuomet garantijos trukmė atspindi paslaugų kokybę, o taip pat ir klinika ne visoms paslaugoms gali ir turi teisę suteikti garantijas.

Remiantis LR įstatymais, medicininėms paslaugoms, o taip pat ir odontologiniam gydymui, garantijos nėra taikomos. Tačiau kiekviena klinka turi teisę individualiai spręsti ar taikyti garantijas, kokioms paslaugoms, kokios trukmės, o taip pat numatyti ir jų galiojimo sąlygas, kurios neprieštarautų LR įstatymams bei odontologų profesinės etikos kodeksui.

Odontologijoje garantijos dažniausiai suteikiamos dantų implantams. Vienos klinikos žada kelerių metų trukmės garantijas, o kitos drąsiai įsipareigoja jas suteikti visam gyvenimui. Vertinant tik patį faktą, garantija visam gyvenimui atrodo kur kas patikimiau, tačiau priimant sprendimą reikėtų atkreipti dėmesį ne tik į garantijos trukmę, bet ir į tai, kokiomis sąlygomis ji suteikiama.

Oficialiai suteikiamos garantijos, turėtų būti numatomos raštu ir patvirtinamos įgalioto klinikos atstovo parašu. Tame pačiame dokumente turi būti aptartos ir visos garantijos suteikimo sąlygos, jos trukmė bei tiksliai įvardinama kam garantija suteikiama –  tik produktui (pavyzdžiui: dantų protezams, implantams) ar produktui ir visai pakartotinei procedūrai.

NEMOKAMA KONSULTACIJA IR GYDYMO PLANAS

Garliavos odontologijos centre pacientai konsultuojami nemokamai, įskaitant ir individualaus gydymo plano sudarymą.

UŽSIREGISTRUOKITE
UŽSIREGISTRUOKITE
Registracija elektroniniu paštu