Ginčų sprendimas

Ką daryti, jei esate nepatenkintas suteiktų paslaugų kokybe?

Kaip ir bet kurioje kitoje srityje, taip ir odontologijoje pacientas gali būti nepatenkintas suteiktų paslaugų kokybe ir atstovauti savo teises. Tokios situacijos sukelia stresą ir diskomfortą ne tik pacientui, bet ir paslaugą suteikusiam gydytojui, todėl visuomet sprendimo paieškas vertėtų pradėti nuo taikaus pokalbio. Dažniausiai būtent šio susitikimo metu ir randamas abi puses tenkinantis sprendimas.  

Tam, kad susitikimas su gydytoju būtų produktyvus, pokalbiui pasiruoškite: pasistenkite kuo tiksliau įvardinti tai, kas Jūsų netenkina ir kokio rezultato tikitės. Kuo detaliau paaiškinsite situaciją, tuo gydytojui bus paprasčiau rasti teisingą sprendimą. Vizitui iš anksto užsiregistruokite. Gydytojas žinodamas situaciją, galės numatyti pakankamai laiko problemos įvertinimui, jos aptarimui ir sprendimo radimui.

Kreiptis į paciento teises ginančias institucijas verta tuomet, kai abi šalys neranda kompromiso ir turi svarių argumentų įrodančių teisumą. Oficialų procesą reikėtų pradėti nuo skundo pateikimo sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje, paciento manymu, buvo pažeistos jo teisės. Skundas turi būti pateikiamas raštu ir privalo atitikti pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos turinio ir formos reikalavimus. Sveikatos priežiūros įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Jeigu paciento netenkina sveikatos priežiūros įstaigos skundo nagrinėjimo rezultatai, pacientas turi teisę kreiptis į Lietuvos respublikos odontologų rūmus arba Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Kai pacientas turi teisę į žalos atlyginimą ar nori ją gauti, kreiptis reikėtų į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Apie proceso eigą ir rezultatus abi šalis informuoja skundą nagrinėjanti institucija.

Pacientams, norintiems susipažinti su detalia proceso eiga ir reikalavimais pareiškimo formai, rekomenduojame apsilankyti šioje svetainėje: https://www.vvtat.lt/veiklos-sritys/vartojimo-paslaugos/atlygintinos-medicinines-paslaugos/79)

NEMOKAMA KONSULTACIJA IR GYDYMO PLANAS

Garliavos odontologijos centre pacientai konsultuojami nemokamai, įskaitant ir individualaus gydymo plano sudarymą.

UŽSIREGISTRUOKITE
UŽSIREGISTRUOKITE
Registracija elektroniniu paštu